Valikko Sulje

Lisääntymiseen liittyvät palvelut

Erikoiseläinlääkärin apu lisääntymisongelmiin

Keinosiemennystä voi käyttää apuna jalostuksen suunnittelussa. Keinosiemennyksen avulla nartulle voidaan käyttää kaukana asuvaa urosta tai lupaavan uroksen spermaa voidaan pakastaa myöhempää käyttöä ajatellen.

Siemennyksen tai sperman keräyksen saa suorittaa eläinlääkäri ja kohtuun suoritetun siemennyksen (esimerkiksi pakastesperma) saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut eläinlääkäri. Kun spermaa siirretään tai pakastetaan, sen mukana tulee kulkea eläinlääkärin antama todistus alkuperästä. Keinosiemennyksestä eläinlääkäri toimittaa todistuksen Kennelliittoon, samoin sperman alkuperästä.
Aina kun spermaa kerätään tai narttu keinosiemennetään, pitää koirien olla tunnistusmerkittyjä. Merkintä tarkastetaan toimenpiteen yhteydessä. Sekä uroksen että nartun viralliset paperit (rekisteritodistus) tulee olla mukana klinikalle tultaessa.

Vastaanotollamme käytössä olevat keinosiemennysmenetelmät ovat:

1. Tuoresperman käyttö (tuorespermakeinosiemennys)
2. Siirtosperman käyttö (siirtospermakeinosiemennys)
3. Pakastetun sperman käyttö (pakastespermakeinosiemennys)
Klinikallamme on käytössä spermansäilytykseen tarkoitettu typpitankki, eli asiakkaamme voivat tuoda hyvissä ajoin ennen nartun kiiman alkamista sperman halutulta urokselta meille säilytykseen. Tämä tuo huomattavan helpotuksen aikataulujen suunnitteluun varsinaista siemennystä silmällä pitäen.

Hyväksyttyjä syitä siementämiseen ovat mm:

• lääketieteellinen syy (muu kuin perinnöllinen sairaus tai vika); esim. loukkaantumisesta johtuva selkä- tai jalkavika, joka estää astumisen
• uroksella mahdollisesti oleva tulehdus, joka voisi tarttua narttuun
• uros on nuori ja yliaktiivinen touhottaja, astutus ei onnistu
• uros samassa taloudessa hallitsevan nartun kanssa, ei halua astua
• narttu ei hyväksy kyseistä urosta (yleistä samassa taloudessa olevilla)

On huomioitava että keinosiementäminen ei ole hyväksyttävää, kun:

• uroksella tai nartulla on häiriintynyt lisääntymiskyky
• astutus ei onnistu perinnöllisen sairauden tai vian vuoksi
• uros tai narttu sairastaa tai periyttää vakavaa perinnöllistä sairautta tai vikaa
• käytetään liikaa yksittäisiä uroksia ja jalostuspohja kapenee

Miten määritämme siemennysajankohdan?

Narttujen välillä on hyvinkin suuria vaihteluita ja myös saman nartun eri kiimat voivat poiketa toisistaan. Jos jo etukäteen tiedetään tai epäillään ettei astutus onnistu tai tullaan käyttämään pakaste/siirtospermaa tulee ajankohta varmistaa emättimen irtosolunäytteellä sekä veren hormonimäärityksellä (progesteroni). Irtosolunäyte kertoo kannattaako progesteronimääritys ottaa samana päivänä vai myöhemmin. Siemennystä ei koskaan tehdä ilman riittävää hormonimääritystä. Asiakkaan kannattaa varautua siihen että kiimakuvan selvittämiseksi voimme joutua tekemään useammankin progesteronin. Progesteronitulos saadaan samana päivänä, Kuopiossa sijaitsevasta Movet laboratoriosta. Progesteroniarvojen tarkalla seurannalla voidaan oikea siemennysajankohta ennakoida 1-3 vuorokautta etukäteen. Myös jos omistaja ei ole aivan varma kiiman alkamispäivästä progesteroninäyte antaa luotettavan tuloksen siitä missä ollaan menossa.

Vastaanotollamme suoritetaan siemennykset ainoastaan kohtuun, koska sillä tavoin saavutetaan aina parempi tiinehtyvyys. Vaikka kohdunkaula olisikin jo sulkeutumassa, ei se estä katetriavusteista kohtuun siementämistä.

Miten siemennys tapahtuu

Jos siemennys on tarkoitus tehdä tuorespermalla, aluksi kerätään sperma urokselta. Spermasta tarkastetaan siittiöiden liikkuvuus ja määrä. Mikäli sperma on hyvälaatuista, suoritetaan siemennys kohtuun. Narttu rauhoitetaan kevyesti ennen toimenpidettä. Jos omistaja haluaa, voidaan nartulle antaa heräte, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Tiinehtymiseen vaikuttavat sperman laatu ja nartun hedelmällisyys.
Jos käytämme siirto- tai pakastespermaa, tulee sperman alkuperästä olla asianmukaiset dokumentit (spermanottolomake). Siirtosperma on laimennettua tuorespermaa, joka on jäähdytetty muutamaan asteeseen. Tällöin siittiöiden liikkuvuus säilyy jopa useita vuorokausia. Koska siirtosperman säilyttämiseen on olemassa monia menetelmiä, tulee sperman mukana tulla riittävät ohjeet sperman käsittelystä ennen siemennystä. Nartun omistaja sopii itse sperman keräykseen ja siirtoon liittyvät toimet ja lähetykset, kuten sen milloin sperma kerätään ja mistä hän voi hakea sperman ja toimittaa sen vastaanotolle. Eläinlääkäri antaa toki aikataulun, jonka puitteissa tulee toimia.

Pakastespermaan käytetään kun siirtomatka on pitkä tai halutaan käyttää hyvää urosta, jota on kerätty mahdollisesti menneisyydessä. Pakastespermalla siemennettävällä nartulla suositellaan olevan 1-2 pentuetta ennestään. Suositeltavaa on että pakastesperma on klinikalla hyvissä ajoin ennen kiiman oletettua alkua. Vastaanotolle kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä, jotta saamme sovittua alustavaa aikataulua ja kiiman alettua, kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä vastaanotolle.

Nartun omistajan kannattaa huomioida myös että pakastetun sperman siirto kotimaassakin vaatii lähettämisen nestetyppisäiliöllä ja kuluja muodostuu suhteellisen paljon. Säiliö pitää vuokrata, täyttää nestetypellä, paperit ja oljet siirtää, säiliö lähettää ja palauttaa. Vuoden 2014 aikana vastaanotolle tulee asiakkaiden käyttöön siirtotankki, jota he voivat tarvittaessa vuokrata.

Palvelut uroksen omistajalle

Toki palvellemme myös uroksen omistajia, joilla on tarve lähettää jäähdytettyä tuorespermaan tai pakastespermaa muualle Suomeen tai ulkomaille. Tuoresperman lähetykseen käytämme Clone Kit kaupallista menetelmää. Pakastesperman siirto kauttamme onnistuu niin Suomen sisäisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Käytössämme on DryShipper 3.0 kertakäyttösäiliöt, joilla pystymme hoitamaan spermankuljetuksen ilman tankinpalautuskuluja. Tarjoamme sperman keräyksen, laimentamisen, paperityöt sperman osalta ja pakkauksen. Kaikissa siirtokuljetuksissa käytämme DHL:ää, jonka kanssa meillä on kuljetussopimus.

Vastaanotollamme on myös mahdollisuus sperman pakastamiseen. Koska pakastaminen on henkilökuntamme kannalta pitkä prosessi ja vaatii useita tunteja aikaa, pitää pakastamisesta sopia jo hyvissä ajoin etukäteen. Uroksesta keruu hetkellä saatavien siemennyserien määrään vaikuttavat muun muassa koiran koko, ikä, sperman laatu (mm. tulehdukset ovat voineet heikentää), viimeaikaisten astutusten määrä, uroksen kiihottuminen keräyshetkellä (juoksuinen narttu kannattaa olla mukana houkutuslintuna) jne.

Sperman laadusta riippuen siittiöiden liikkuvuus on sulatuksen jälkeen 40%- yli 70%. Koesulatus kuuluu jokaiseen pakastukseen hintaan. Pakastamme sperman ns. olkiin (0,5ml). Sperma säilytetään spermapankissamme (tarkoitukseen varattu nestetyppisäiliö).

Keräyshetkellä uroksen tulee olla tunnistusmerkitty.

Hinnat ja lisätiedot:

Jaana Auvinen
jaana.auvinen@punaturkki.fi
017 2628890